Kroužky

Zapsat se můžete v MŠ – přihlášky budou během září na nástěnkách v MŠ.

Angličtina: je v případě dostatečného zájmu (min. 6 dětí ve skupině), pro děti od 4 let, 1x týdně 30 minut.

Keramika: probíhá v keramické dílně v Příběnické, je pro všechny předškoláky. Vede Mgr. Monika Šídlová, pedagog CMŠ Rybička.

Pohybový kroužek – základy jógy pro děti: pro děti od čtyř let, v odpoledním čase.

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy