Kroužky

Zapsat se můžete v MŠ – přihlášky jsou vždy u vstupu na nástěnce.

Angličtina: je v případě dostatečného zájmu (min. 6 dětí ve skupině), pro děti od 4 let, 1x týdně 30 minut.

Keramika: probíhá v keramické dílně v Příběnické, je pro všechny předškoláky. Vede Mgr. Monika Šídlová, pedagog CMŠ Rybička.

Zdravá pětka – vaření: pouze v Zelených rybičkách, 1 x za 14 dnů od 13 hodin.

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy.

V tomto školním roce jsou veškeré aktivity bohužel pozastaveny.