Modré rybičky

Děti ve věku od 4 do 6 let

Třída Modrých rybiček je smíšená třída pro 24 dětí. Pokud si rodiče přejí mít sourozence v jedné třídě, pak je to právě tady. V této třídě jsou děti převážně od 4 do 5 let, ale mohou zde být výjimečně i předškoláci nebo děti mladší. I zde mohou být děti (jedno nebo více),  které z jakýchkoli důvodů potřebují asistentku pedagoga. Třída je prostorově velmi příjemně řešena, děti mají k dispozici tři velké,  přesto velice útulné místnosti – třídu, hernu a ložnici. V této třídě zahajujeme a ukončujeme provoz.

Co právě děláme:

Hopky, hopky, nožičky, /poskoky snožmo/
skáčou jak dvě žabičky. /poskoky snožmo/
Dáme nožky k sobě, /stoj spatný/
cvičí ručky obě. /ruce nahoru/
Velké kruhy /točíme rukama/, malé kroužky /toč.předloktím/
ubíhají rychle nožky. /běh/
Jedna tam a druhá sem, /běh/
sedneme si hned na zem. /sed na zem/

Dešťové kapičky

Dešťové kapičky dostaly nožičky,
kapy kap, kapy kap.
Dupaly po plechu,
dělaly neplechu,
kapy kap, kapy kap.
Kocour spal v okapu,
spadly mu na tlapu,
kapy kap, kapy kap.
Ach jé, ten naříkal,
mňoukal a utíkal,
kapy kap, kapy kap.

 

Žába leze po žebříku Napodobujeme lezení nahoru
Natahuje elektriku Rozhazujeme ruce do stran
Nejde to, nejde to Kroutíme rukama
Necháme to na léto Tleskání

Zdroj: https://www.predskolaci.cz/cvicime-pohybova-rikanka/15688

šípková růženka Drak