Podporují nás

Na této stránce chceme poděkovat všem, kteří nás podporují jakoukoli formou nad rámec svých povinností.

* opětovně děkujeme rodičům Věrušky a Jeníčka Korbelových za finanční dar ve školním roce 2017/2018, díky kterému doplníme hračky v předškolní třídě

* opětovně děkujeme rodičům Péti a Pavlíka Hybnerových za finanční dar ve školním roce 2017/2018, který použijeme na nákup hlíny do keramiky

***

* opětovně velice děkujeme rodičům Marušky a Apolenky Pazderkových za každoroční velkorysý finanční dar, který i letos použijeme pro vybavení mateřské školy – konkrétně pro výstavbu nové umývárny u třídy Modrých rybiček.

* opětovně děkujeme rodičům Věrušky a Jeníčka Korbelových za finanční dar, díky kterému doplníme pomůcky ve třídách a na školní zahradě

***

* děkujeme rodičům Toníčka Smrčky za finanční dar ve školním roce 2016/2017, s jehož přispěním jsme vybavili třídy balančními pomůckami.

* opětovně děkujeme rodičům Péti a Pavlíka Hybnerových za finanční dar ve školním roce 2016/2017, který vždy použijeme na nákup vánočních dárků

* děkujeme tatínkovi Karolínky Kohoutové za soustavnou podporu a pomoc při počítačovém vybavení školky

* děkujeme tatínkovi Luboška Raszky za opravu Polikarpových stavebnic ve třídě Modrých a Žlutých rybiček (léto 2015)

…děkujeme i ostatním rodičům za jakoukoli výpomoc vždy, když je potřeba – hračky, stavebnice, kreslící potřeby atd.

malovanezidlicky_banner