Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Naděžda Stolinová Nebeská
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Šídlová
Vedoucí učitelka Masarykův domov: Jana Smetanová, DiS.

Učitelky:
Mgr. Monika Šídlová
Yvona Hofbauerová
Kateřina Svatkovská
Bc. Olga Novotná
Eva Vodičková
Jana Smetanová, DiS.
Milena Lovíšková
Jana Šichmanová

Asistentky pedagoga:
Jitka Knotková

Chůvy:
Marie Černá (u nejmenších dětí)

Provozní pracovnice:
Marie Černá – školnice
Jana Svobodová
Monika Kotounová
Ladislava Packová

Statutární zástupce zřizovatele:
Mgr. Zdeněk Beneš – kurátor ČCE
farář: Christof Lange