Odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na následující den nejpozději do 12.30 hodin dne předchozího. V pozdějších hodinách již nelze oběd na druhý den odhlásit.

Na další dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

První den nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout neodhlášený oběd ve výdejně mateřské školy. Je nutné přinést vlastní nádoby.

Obědy se vyzvedávají POUZE od 11.15 do 11.30 hodin. V pozdější době se jídlo rozváží na třídy a oběd již nemůže být vydán. Pokud si ale přinesete nádoby již ráno, lze oběd vyzvednout i později než do půl dvanácté – bude připraven v kuchyni.

Telefonní číslo pro odhlašování dětí je  381 252 944, MD- 381 257 088.

Platby stravného probíhají bezhotovostně formou inkasa. Formulář je nutné vyzvednout v MŠ.

Vážení rodiče, upozorňujeme na důležitou změnu, a sice čísla účtu pro stravovnu – je nutné neprodleně (do 14.9.) v bance nahlásit nové číslo účtu, na který bude povoleno inkaso. Bohužel jsme tuto informaci dostali opožděně, tudíž se vám nestrhlo inkaso v srpnu na září. O způsobu úhrady stravného za měsíc září se prosím domluvte přímo ve stravovně v MŠ Sokolovská, s paní vedoucí Kolářovou  – telefonní číslo 381 233 822. Zde je nové číslo účtu pro zadání inkasa: 2 6 7 0 8 9 6 3 1 9 / 0 8 0 0. Velice se vám omlouváme za tuto komplikaci. Naděžda Stolinová Nebeská, ředitelka CMŠ Rybička