Odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na následující den nejpozději do 12.30 hodin dne předchozího. V pozdějších hodinách již nelze oběd na druhý den odhlásit.

Na další dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

První den nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout neodhlášený oběd ve výdejně mateřské školy. Je nutné přinést vlastní nádoby.

Obědy se vyzvedávají POUZE od 11.15 do 11.30 hodin. V pozdější době se jídlo rozváží na třídy a oběd již nemůže být vydán. Pokud si ale přinesete nádoby již ráno, lze oběd vyzvednout i později než do půl dvanácté – bude připraven v kuchyni.

Telefonní číslo pro odhlašování dětí je  381 252 944.

Platby stravného probíhají bezhotovostně formou inkasa. Formulář je nutné vyzvednout v MŠ.