Přijímací řízení – zápis

Zápis do mateřské školy Rybička pro školní rok 2019/2020 se koná v pondělí 6. května od 12.30 hodin do 14.30 hodin a v úterý 7. května od 9 do 11 hodin.

Zápis je v hlavní budově MŠ Rybička v Příběnické ulici 1435 v Táboře. Naše mateřská škola rodinného typu přijímá všechny děti -zpravidla ve věku od tří let – bez ohledu na bydliště i spádovou oblast. Dětem poskytujeme klidné rodinné prostředí, zaměřujeme se na pohyb a všestranný rozvoj pohybových dovedností. Děti od čtyř let mají 1x týdně lesní den. Ve školce je také keramická dílna. Od září 2019 bychom rádi zařadili anglický den pro předškoláky. Pro všechny přijaté děti bude ve druhé polovině června uspořádáno seznamovací dopoledne. Přesný termín obdržíte zároveň s oznámením o přijetí dítěte do MŠ.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá vždy na jaře během měsíce května. Datum zápisu určuje ředitelka školy a je zveřejněn vždy nejméně 1 měsíc předem. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku a další formuláře obdrží rodiče u zápisu, pokud se přihlašují mimo termín zápisu, vyzvednou si vše u ředitelky školy. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o jeho očkování. Po ukončení zápisu budou rodiče do 30 dnů informováni, zda je jejich dítě do MŠ přijato. Poté doručí do MŠ vyplněné formuláře. Domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy – nejdříve však od 1.9.