Příspěvek škole

Školné pro školní rok 2018/19 je 500 Kč za měsíc a jedno dítě.

Číslo účtu pro úhradu: 2 1 6 3 4 3 0 1 / 0 1 0 0

Variabilní symbol = prvních šest pozic rodného čísla dítěte, specifický symbol = 262 304, konstantní symbol nemusí být uveden.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), lze předškolní vzdělávání poskytovat za úplatu ve všech mateřských školách bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem.