Zájmová činnost

Angličtina

každý čtvrtek od 13 hodin ve třídě Žlutých rybiček. Cena za školní rok cca 1700 Kč – bude upřesněna podle přihlášených dětí.

Šachy

jsou každý pátek odpoledne od 12.30 ve třídě Žlutých rybiček. Cena je 2000 Kč za rok, v ceně je 2 x 300 Kč za dvě knihy, které dětem zůstanou. Platí se převodem na účet – lze každé pololetí zvlášť. Kurz je určen předškolním dětem. Začínáme 6. října 2017.

Keramika

Keramika je každé sudé úterý odpoledne, ve dvou skupinách. První skupina 13 – 14 hodin, druhá skupina 14 – 15 hodin. Děti, které docházejí i na angličtinu, jsou zařazeny do druhé skupiny.  Cena je 500 Kč za pololetí, platí se hotově v MŠ. Kurz je určen pro děti od 5 let. Děti potřebují pracovní košili. Začínáme 10. října 2017.

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy.