Zájmová činnost

Angličtina

každé pondělí od 13 hodin – pro děti od 5 let

Šachy

každý pátek od 13 hodin, pro předškoláky

Keramika

každou sudou středu po obědě + Masarykův domov operativně – od 5 let.

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy.