Zájmová činnost

Angličtina

pro školní rok 2018/2019 připravujeme aktualizaci.

Šachy

pro školní rok 2018/2019 připravujeme aktualizaci.

Keramika

pro školní rok 2018/2019 připravujeme aktualizaci.

Nově: Pohybové odpoledne – konkrétní informace se dozvíte na třídní schůzce, a během září zde.

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy.