ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni 30. 4. 2021 přijala mateřská škola Rybička téměř o 100% více žádostí, než kolika můžeme vyhovět. Velice si vážíme vašeho zájmu, ale přesto doporučujeme souběžné podání žádosti do spádové školky podle vašeho trvalého bydliště. CMŠ Rybička je soukromé zařízení a bydliště nemusí být zohledňováno. Přihlížíme k němu pouze jako k doplňujícímu faktoru. Jediným kriteriem je předškolní věk, případně sourozenec v MŠ. Následně můžeme přihlédnout k opakované žádosti, k tíživé životní situaci rodiny, nebo k potřebě asistenční podpory pro dítě s handicapem. Dále budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity školy. Budeme se snažit podat vám zprávu o výsledku přijímacího řízení co nejdříve, abychom nikomu neblokovali další postup. Děkujeme za pochopení.

 

ZAPIS_2021_POKYNY2

15. 4. 2021
autor: Naďa Stolinová Nebeská
rubrika: Aktuálně