Organizace dne

Příběnická ulice

Děti se scházejí od 6.45 hodin ve 2. třídě (Modré rybičky), v rozmezí od 7.30 do 8 hodin se rozcházejí do svých tříd.  Odpoledne – nejdéle v 15.30 hodin se děti opět sejdou ve třídě Modrých rybiček, kde si hrají do příchodu rodičů. Provoz na třídách končí v 16.15 hodin, školka se zamyká v 16.30 hodin. Konzultační hodiny s ředitelkou školy jsou každé liché úterý od 15 do 16 hodin – vždy po předchozí domluvě. Lze také domluvit individuální čas mimo tyto hodiny.

Smetanova ulice

Děti se scházejí od 7 hodin. Provoz na třídě ve Smetanově ulici je do 16.20 hodin, školka se zamyká v 16.30 hodin. Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout své dítě včas, telefonicky informují školku a dítě vyzvednou v co nejbližší době. Při opakovaném nevyzvednutí dítěte ve stanovené době bude situace řešena s vedením školy.

Rámcový režim dne:

  • 6.45 – 8.45 příchod dětí, volná hra, pohybová chvilka
  • 8.45 – 9.15 hygiena, svačina
  • 9.15 –  9.45 řízená činnost
  • 9.45 – 11.45 pobyt venku
  • 11.45 – 12.45 hygiena, oběd
  • 12.45 – 14.00 polední odpočinek
  • 14.00 – 14.30 hygiena, svačina
  • 14.30 – 16.30 volná hra, odcházení dětí

2x týdně je ve školce povídání s panem farářem – vždy v úterý a v pátek dopoledne, 15 – 20 minut.