Organizace dne

Příběnická ulice

Děti se scházejí od 6.30 hodin ve 2. třídě (Modré rybičky), v 8 hodin se rozcházejí do svých tříd.  Odpoledne – nejdéle v 15.30 hodin se děti opět sejdou ve třídě Modrých rybiček, kde si hrají do příchodu rodičů. Provoz na třídách končí v 16.15 hodin, školka se zamyká v 16.30 hodin. Konzultační hodiny s ředitelkou školy jsou každé sudé úterý od 15 do 16 hodin – vždy po předchozí domluvě.

Smetanova ulice

Děti se scházejí od 7 hodin. Provoz na třídě ve Smetanově ulici je do 16.20 hodin, školka se zamyká v 16.30 hodin. Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout své dítě včas, telefonicky informují školku a dítě vyzvednou v co nejbližší době. Při opakovaném nevyzvednutí dítěte ve stanovené době bude situace řešena s vedením školy.

Rámcový režim dne:

2 x týdně je ve školce povídání s panem farářem – vždy v úterý a v pátek, 15 – 20 minut.