Organizace dne

Příběnická ulice

Děti se scházejí ráno od 6.30 hodin ve 2. třídě (Modré rybičky), v 8 hodin se rozcházejí do svých tříd.  Odpoledne – nejdéle v 15.30 hodin se děti opět sejdou ve třídě Modrých rybiček, kde si hrají do příchodu rodičů. Provoz na třídách končí v 16.15 hodin, školka se zamyká v 16.30 hodin. Konzultační hodiny s ředitelkou školy jsou ve čtvrtek od 16 hodin – pouze po předchozí domluvě.

.Smetanova ulice. hodin, školka se zamyká v

. hodin.Děti se scházejí ráno od 7 hodin. Při náročnějších organizačních činnostech pomáhá učitelce provozní pracovnice – oblékání, hygiena, stolování. Provoz na třídě ve Smetanově ulici je do 16.20 hodin, školka se zamyká v 16.30 hodin.

Pokud rodiče z nějakého důvodu nestihnou vyzvednout své dítě včas, telefonicky informují školku a dítě vyzvednou v co nejbližší době. Při opakovaném nevyzvednutí dítěte ve stanovené době bude situace řešena s vedením školy.

Rámcový režim dne:

2 x týdně je ve školce povídání s panem farářem,

Návštěva pana faráře probíhá vždy v úterý a v pátek. Od 8.30 hodin je ve třídě Žlutých rybiček, od 9.00 hodin je ve třídě Modrých rybiček, od 9.30 hodin je ve třídě Červených rybiček a od 11.15 je ve třídě Zelených rybiček.