Kroužky

Angličtina

… v případě dostatečného zájmu (min. 6 dětí ve skupině), pro děti od 4 let, 1x týdně 30 minut.

Keramika

…probíhá každé sudé úterý v keramické dílně v Příběnické, je pro všechny předškoláky. Vede Mgr. Monika Šídlová, pedagog CMŠ Rybička.

Šachy

každý čtvrtek od 13.30 hodin ve třídě Žlutých rybiček, kroužek vede pan Karel David.

 

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy.