Kroužky

Angličtina

… v případě dostatečného zájmu (min. 6 dětí ve skupině), pro děti od 4 let, 1x týdně 30 minut. V letošním školním roce neprobíhá.

Keramika

…probíhá každé sudé úterý v keramické dílně v Příběnické, je pro všechny předškoláky. Vede Mgr. Monika Šídlová, pedagog CMŠ Rybička.

Šachy

jsou pro předškoláky, každý čtvrtek od 13.30 hodin ve třídě Žlutých rybiček, kroužek vede pan Karel David.

Všechny zájmové aktivity v mateřské škole probíhají za přítomnosti učitelky MŠ. V případě nutnosti může být dozorem na dětmi po dobu nezbytně nutnou pověřena i jiná zaměstnankyně školy.