Organizace tříd

Církevní mateřská škola Rybička má v současné době čtyři třídy rozdělené do dvou budov. Tři třídy jsou v patrové vile v Příběnické ulici ve vilové čtvrti, v okrajové části města Tábor.

Třída nejmenších dětí je v suteréních prostorách a má samostatný vchod ze zahrady. Druhá (smíšená) třída je v přízemí a třetí (předškolní třída) je v prvním patře.

Školka má ještě jednu smíšenou třídu ve vile s velkou zahradou ve Smetanově ulici v centru Tábora, nedaleko autobusového nádraží. Celá budova, ve které sídlí i jiné organizace a zařízení, stojí v blízkosti parku a rybníku Jordán. Nedaleko je dopravní hřiště. Kapacita této třídy je přizpůsobena menším prostorám.

Jednotlivé třídy jsou označovány jako třídy rybiček.

1. třída: Červené rybičky, 3 – 4 roky, provoz třídy 7.30 – 14.30

2. třída: Modré rybičky, 3 – 6 let, provoz třídy 6.30- 16.30

3. třída: Žluté rybičky, 4 – 6 let, provoz třídy 7.30 – 15.30

4. třída: Zelené rybičky, 3 – 6 let (Masarykův domov), provoz třídy 7.00 – 16.30

Děti z předškolní třídy pravidelně docházely do třídy k menším dětem, kde jim pomáhají s běžnými každodenními činnostmi.

Všechny třídy jsou vybaveny potřebnými pomůckami a hračkami, které odpovídají potřebám i věku dětí. Děti si hračky mohou volně vybírat a postupně se učí nést za ně odpovědnost. Každá věc má své místo a je třeba s ní zacházet tak, aby mohla sloužit co nejdéle. Děti mají také volně přístupné stolečky s nabídkou výtvarných potřeb (pastelky, plastelína, omalovánky často dle tematického zaměření, aj.). Hudební vnímání dětí podporujeme využíváním piana, popř. kláves nebo Orffových nástrojů, kterými je vybavena každá třída. Na cvičení využíváme veškeré dostupné nářadí (trampolína, žebřiny, lavičky apod.).

Do mateřské školy přijímáme také děti se specifickými vzdělávacími potřebami a zapojujeme je do všech činností běžné třídy.