Jídelníček

Ceny stravného platné od 1. 4. 2023:

stravne_od_1_04_23

Číslo účtu pro zadání inkasa stravného:

2 6 7 0 8 9 6 3 1 9 / 0 8 0 0

Kontakt na vedoucí stravovny: 381 233 822 – p. Kolářová