Podporují nás

Na této stránce chceme poděkovat všem, kteří nás podporují jakoukoli formou nad rámec svých povinností.

Opětovně děkujeme paní doktorce Fojtů za další velkorysou finanční podporu, díky které bude vybavena třída v Masarykově domově novými stolečky a židličkami.

Děkujeme mamince Karolínky Kalafutové za zajištění větví pro vázání adventních věnců a za krásný vánoční stromeček před školkou.

Děkujeme tatínkovi Simonka K. z Červených rybiček za finanční dar a přislíbenou podporu. Nakoupili jsme vzdělávací materiály pro předškoláky a výtvarné potřeby pro nejmenší děti.

Děkujeme tatínkovi Isabelky D. za perfektní přestavbu šatny v Masarykově domově. Příčka s dveřmi je skvělá a velice praktická.

Děkujeme všem rodičům, kteří se vzdali nároku na vrácení školného za dobu uzavření mateřské školy. Částka byla použita na nákup dezinfekčních pomůcek.

Opětovně děkujeme paní doktorce Fojtů za další finanční podporu, díky které byla vybavena církevní zahrada v Masarykově domově. Tuto zahradu naše školka pravidelně využívá.

Děkujeme mamince Kryštůfka L. ze Žlutých rybiček za krásné vlastnoručně vyrobené hračky „Rybičky“ pro všechny třídy.

Děkujeme paní doktorce Fojtů za velkorysé finanční dary, díky kterým jsme vymalovali třídu Zelených rybiček a vybavili šatnu v Masarykově domově.

Děkujeme paní doktorce Soběslavské za finanční podporu při vybavování školní zahrady ve Smetanově ulici.

Opětovně děkujeme rodičům Věrušky a Jeníčka Korbelových za finanční dar ve školním roce 2017/2018, díky kterému doplníme hračky v předškolní třídě.

Opětovně děkujeme rodičům Péti a Pavlíka Hybnerových za finanční dar ve školním roce 2017/2018, který použijeme na nákup hlíny do keramiky.

Opětovně velice děkujeme rodičům Marušky a Apolenky Pazderkových za každoroční velkorysý finanční dar, který i letos použijeme pro vybavení mateřské školy – konkrétně pro výstavbu nové umývárny u třídy Modrých rybiček.

Opětovně děkujeme rodičům Věrušky a Jeníčka Korbelových za finanční dar, díky kterému doplníme pomůcky ve třídách a na školní zahradě.

Děkujeme rodičům Toníčka Smrčky za finanční dar ve školním roce 2016/2017, s jehož přispěním jsme vybavili třídy balančními pomůckami.

Opětovně děkujeme rodičům Péti a Pavlíka Hybnerových za finanční dar ve školním roce 2016/2017, který vždy použijeme na nákup vánočních dárků.

Děkujeme tatínkovi Karolínky Kohoutové za soustavnou podporu a pomoc při počítačovém vybavení školky.

Děkujeme tatínkovi Luboška Raszky za opravu Polikarpových stavebnic ve třídě Modrých a Žlutých rybiček (léto 2015).

…děkujeme i ostatním rodičům za jakoukoli výpomoc vždy, když je potřeba – hračky, stavebnice, kreslící potřeby atd.