Zelené rybičky

Děti ve věku od 3 do 6 let

Třída Zelených rybiček je oddělená od ostatních, ve Smetanově ulici. Je věkově smíšená,  s kapacitou 15 – 16 dětí. Jelikož je v prostorách bývalého velkého bytu, je velice útulná. Tak jako v celé školce – i zde se děti cítí opravdu dobře.