Červené rybičky

Děti ve věku od 3 do 4 let

Třída je pro 15 dětí v režimu čtyřhodinového pobytu. Rozvíjíme samostatnost při jídle, obratnost dítěte při jednoduchých samoobslužných činnostech – mytí rukou, používání kapesníčku, obouvání, oblékání. Učíme se správně pojmenovat barvy, části těla, denní činnosti, také svoje jméno a jméno svých kamarádů. Dále se učíme říkadla, písničky, hry a další zajímavé věci. Provoz je polodenní.