Odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na následující den nejpozději do 12.30 hodin dne předchozího. V pozdějších hodinách již nelze oběd na druhý den odhlásit.

Na další dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

První den nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout neodhlášený oběd ve výdejně mateřské školy. Je nutné přinést vlastní nádoby.

Obědy se vyzvedávají pouze od 11.15 do 11.30 hodin. V pozdější době se jídlo rozváží na třídy a oběd již nemůže být vydán. Pokud si ale přinesete nádoby již ráno, lze oběd vyzvednout i později než do 11.30 – bude připraven v kuchyni.

Telefonní číslo pro odhlašování dětí:

Příběnická: 381 252 944, lze využít i formu SMS: 725 885 242
Masarykův domov: 381 257 088, lze využít i formu SMS: 725 885 272

Platby stravného probíhají bezhotovostně formou inkasa. Formulář je nutné vyzvednout v MŠ.

Číslo účtu pro zadání inkasa:

2 6 7 0 8 9 6 3 1 9 / 0 8 0 0

V případě jakýchkoli nesrovnalostí a změn ohledně inkasa volejte stravovnu – 381 233 822, p. Kolářová.