Základní informace

Název školy: Církevní mateřská škola Rybička

Adresa školy: Příběnická 1435, 390 01 Tábor

IČ: 00582573

Tel.: 381 252 944 (Příběnická), 381 257 088 (Smetanova)

 

Typ MŠ: čtyřtřídní mateřská škola s celodenní péčí, jedna třída odloučena ve Smetanově ulici – Masarykův domov

Kapacita: 84 dětí

Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin (Příběnická), 7.00 – 16.30 hodin (Smetanova)

Ředitelka: Naděžda Stolinová Nebeská

Vedoucí učitelka Masarkův domov: Jana Smetanová, DiS.

 

Zřizovatel: Farní sbor ČCE v Táboře

Správní orgán: Staršovstvo sboru

Statutární zástupci zřizovatele: Mgr. Zdeněk Beneš